Peter Kollár - stolárstvo, 971 01 Malá Čausa 158, IČO:22 610 120, IČ DPH:SK 1020584884, tel/fax:046,5471 343 Firmu Peter Kollár som založil v roku 1990 v odbore stolárske práce a drevené výrobky. Spočiatku sme boli malá firma s dielňou vedľa môjho rodinného domu s počtom 5. zamestnancov. Keďže požiadavky po produktoch rástli, strojove a kapacitne nám už dielne nestačili na uspokojovanie dopytu, musel som svoju výrobu rozšíriť.       V roku 2000 som odkúpil priestory bývalého družstva, ktoré sa kompletne zrekonštruovali. V dnešnej dobe vlastní firma celú technológiu spracovania dreva, od porezu guľatiny, sušenia a spracovania dreva až po finálnu úpravu výrobkov.       Dnes má firma 70 zamestnancov o ktorých sa náležite stará.